Organization

Brazil-Russia-India-China-South Africa IBD Consortium (BRICS)

Chinese Society of Inflammatory Bowel Disease (CSIBD)
Beijing Science and Technology Innovation Medical Development Foundation (BSTIM)

BRICS Technology Transfer Center


BRICS IBD Consortium Governing Board
President Zhihua Ran (China)
President-elect Flavio Steinwurz (Brazil)
Secretary Gill Watermeyer锛圫outh Africa锛
Member Vineet Ahuja (India) Marina Shapina (Russia) (Treasurer)

Honorary Member
銆Claudio Fiocchi (USA)

Active Members
Brazil Ad茅rson Dami茫o Heitor de Souza
Marco Ant么nio Zer么ncio Genoile Santana
Marta Machado
China Kaichun Wu Minhu Chen
Weiming Zhu Jie Zhong
Yufang Wang
India Rakesh Kocchar Ajit Sood
Govind Makharia Uday Ghoshal
Saurabh Kedia
Russia Elena A. Belousova Oleg V. Knyazev
Irina V. Gubonina Diana I. Abdulganieva
Armen Vardanyan
South Africa Adam Boutall Adam Mahomed
Chris Kassianidis David Epstein
Mashiko Setshedi

BRICS IBD Consortium Committees
Translational Committee
Chair Heitor de Souza (Brazil)
Members Yufang Wang (China) Govind Makharia (India)
Irina V. Gubonina (Russia) Mashiko Setshedi (South Africa)
Clinical Committee
Chair Adam Mohammed (South Africa)
Members Genoile Santana (Brazil) Jie Zhong (China)
Ajit Sood (India) Elena A. Belousova (Russia)
Education Committee
Chair Diana I. Abdulganieva, (Russia)
Members Marco Ant么nio Zer么ncio (Brazil) Xiang Gao (China)
Rakesh Kochhar (India) Chris Kassianidis (South Africa)
Surgery Committee
Chair Weiming Zhu (China)
Members Rogerio Saad Hossne (Brazil) GV Rao (India)
Armen Vardanyan (Russia) Adam Boutall (South Africa)
Patients Management Committee
Chair Uday Ghoshal (India)
Members Marta Machado (Brazil) Yan Chen (China)
Oleg V. Knyazev (Russia) David Epstein (South Africa)

Organization of the 1st Annual Meeting of BRICS IBD Consortium
BRICS IBD Consortium President Zhihua Ran
Congress President Kaichun Wu
Congress Secretary Jun Shen Jie Liang
銆Organization Committee (alphabetically)
Qian Cao Minhu Chen
Min Chen
Yan Chen
Weiguo Dong
Xiang Gao
Yubei Gu Ying Han
Yao He
Pinjin Hu
Yiqun Hu
Ying Huang
Jin Li
Yue Li
Jie Liang
YulanLiu

Ren Mao
Jiaming Qian
Yuqi Qiao
Zhihua Ran
Jun Shen Feng Tian
Fangyu Wang
Huahong Wang

Yingde Wang
Yufang Wang

Kaichun Wu Xianrui Wu
Lu Xia
Fang Xiao
Hong Yang
Yunsheng Yang

Lingna Ye
Chenggong Yu

Xiaoqi Zhang
Yan Zhang

Qing Zheng
Changqing Zheng

Min Zhi
Weiming Zhu
銆International Program Committee (alphabetically)
Claudio Fiocchi (USA) Flavio Steinwurz (Brazil)
Gill Watermeyer (South Africa) Marina Shapina (Russia)
Vineet Ahuja (India)


Copyright 漏 BRICS2021 All rights reserved.